VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn33.08 ( +1.51 %)02/06/202349,088,297437,756,625,600227,900504,600
2Bảo hiểm123.85 ( +0.83 %)02/06/20232,106,77771,133,020,500355,600779,800
3Bất động sản442.70 ( +0.27 %)02/06/2023232,161,6433,299,709,439,1004,025,4105,512,600
4Chứng khoán110.87 ( +1.23 %)02/06/2023135,521,8362,417,681,477,8004,601,8004,321,110
5Công nghệ và thông tin326.46 ( +0.38 %)02/06/20232,085,37486,153,918,70052,30015,900
6Bán lẻ537.23 ( +2.38 %)02/06/202312,801,596483,673,086,800356,600141,300
7Chăm sóc sức khỏe467.06 ( +0.46 %)02/06/20236,464,50067,490,642,80040,70016,000
8Khai khoáng202.56 ( +1.18 %)02/06/202323,439,110550,364,850,100608,700799,501
9Ngân hàng583.56 ( +2.38 %)02/06/2023236,689,9184,839,238,197,0003,996,8009,546,436
10Nông - Lâm - Ngư25.20 ( -0.48 %)02/06/202332,345,905288,465,170,50087,800194,900
11SX Thiết bị, máy móc13.95 ( -2.48 %)02/06/2023816,74313,730,013,9008,0003,200
12SX Hàng gia dụng309.78 ( -0.05 %)02/06/202315,045,137189,416,521,800319,600133,400
13Sản phẩm cao su248.07 ( +1.13 %)02/06/2023587,40012,930,000,000124,500300
14SX Nhựa - Hóa chất484.44 ( +0.88 %)02/06/202337,446,017922,618,799,6001,090,5001,405,800
15Thực phẩm - Đồ uống1,140.35 ( -0.03 %)02/06/202334,352,568884,169,435,400125,5002,186,800
16Chế biến Thủy sản1,732.15 ( -0.55 %)02/06/20239,387,010190,832,832,50046,500273,300
17Vật liệu xây dựng697.92 ( +0.89 %)02/06/202355,937,449973,851,447,500412,1001,462,900
18Tiện ích505.02 ( +0.07 %)02/06/202318,659,059396,789,970,800152,310314,910
19Vận tải - kho bãi422.98 ( -0.02 %)02/06/202317,535,547413,618,435,900801,6001,763,300
20Xây dựng486.92 ( +0.22 %)02/06/2023103,131,3981,597,125,760,600828,3001,249,914
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí47.18 ( -1.85 %)02/06/20235,986,68137,167,812,70012,70027,700
22SX Phụ trợ423 ( +1.74 %)02/06/202314,258,046136,943,227,80026,600176,800
23Thiết bị điện191.23 ( +1.63 %)02/06/202329,729,736450,693,059,100139,900947,000
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ275.99 ( +0.04 %)02/06/20233,046,62019,073,925,500355,80010,100
25Tài chính khác13.75 ( -1.89 %)02/06/20235,115,48041,337,528,40010,70082,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.