VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn22.94 ( -0.19 %)20/03/20194,082,83832,307,741,00013,0002,510
2Bảo hiểm133.58 ( +1.76 %)20/03/2019348,43524,163,343,200174,450162,340
3Bất động sản66.87 ( -0.56 %)20/03/201930,490,731439,500,947,300411,3141,822,500
4Chứng khoán13.42 ( -0.71 %)20/03/20194,107,66967,543,037,500263,170296,340
5Công nghệ và thông tin38.52 ( -1.04 %)20/03/2019458,1874,081,418,5005,660151,080
6Bán lẻ24.70 ( -0.56 %)20/03/20193,576,02083,129,240,00049,1405,830
7Chăm sóc sức khỏe46.08 ( +0.74 %)20/03/2019435,96034,458,968,2006,230165,025
8Khai khoáng18.20 ( -0.58 %)20/03/20199,613,180151,657,571,7006,2401,986
9Ngân hàng72.74 ( -0.39 %)20/03/201936,896,685859,351,029,6005,748,0501,977,000
10Nông - Lâm - Ngư28.10 ( -0.15 %)20/03/20192,859,42021,133,710,0004,900
11SX Thiết bị, máy móc38.92 ( -5.74 %)20/03/20195008,440,000
12SX Hàng gia dụng22.94 ( +0.94 %)20/03/20196,857,482109,915,315,6002506,340
13Sản phẩm cao su28.97 ( +3.40 %)20/03/2019699,94015,197,000,00013,750470
14SX Nhựa - Hóa chất38.58 ( +0.39 %)20/03/20193,819,91289,841,308,000202,480195,840
15Thực phẩm - Đồ uống190.60 ( +0.10 %)20/03/20196,337,669295,990,611,2001,145,0101,303,190
16Chế biến Thủy sản43.28 ( -0.25 %)20/03/20192,110,84036,714,000,00028,12025,470
17Vật liệu xây dựng27.92 ( +0.76 %)20/03/201910,641,439232,876,801,3002,528,1301,701,450
18Tiện ích152.43 ( -0.70 %)20/03/20192,843,150114,636,690,000247,090241,980
19Vận tải - kho bãi42.92 ( -0.27 %)20/03/20191,836,98636,038,150,00049,20010,330
20Xây dựng46.37 ( +0.63 %)20/03/201918,441,252319,339,436,100270,640639,610
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí27.09 ( -1.12 %)20/03/2019506,7309,137,120,000
22SX Phụ trợ78.97 ( -0.76 %)20/03/20195,359,89345,434,255,5002,60010,600
23Thiết bị điện51.30 ( +0.04 %)20/03/2019313,8505,566,000,00060010
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ56.10 ( -0.05 %)20/03/201922,184269,442,900
25Tài chính khác25.59 ( -3.30 %)20/03/201910,062,55053,413,100,0001,00032,600
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.