VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn42.59 ( -0.29 %)28/07/202112,722,472278,968,935,90039,800237,000
2Bảo hiểm114.36 ( -0.57 %)28/07/20211,466,51554,723,746,50086,30055,300
3Bất động sản663.92 ( -0.52 %)28/07/2021106,246,5013,279,857,136,7003,746,6004,512,800
4Chứng khoán125.80 ( -0.27 %)28/07/202126,117,929915,114,547,400412,800392,100
5Công nghệ và thông tin286.68 ( -1.14 %)28/07/20215,357,960340,704,090,00019,90013,000
6Bán lẻ555.83 ( -0.46 %)28/07/20216,709,200254,630,750,000121,800310,300
7Chăm sóc sức khỏe450.25 ( -0.13 %)28/07/20215,358,01090,950,085,0007002,400
8Khai khoáng150.02 ( -0.64 %)28/07/202111,415,490223,805,944,40092,80065,700
9Ngân hàng581.29 ( +0.72 %)28/07/202185,388,7612,895,939,784,2002,854,1001,122,132
10Nông - Lâm - Ngư25.26 ( -1.54 %)28/07/20218,723,40071,087,460,00021,60040,600
11SX Thiết bị, máy móc15.79 ( -2.75 %)28/07/2021275,90411,910,522,000
12SX Hàng gia dụng390.64 ( -0.20 %)28/07/20216,452,507124,792,756,100108,40075,200
13Sản phẩm cao su289.71 ( -1.34 %)28/07/20211,512,90044,465,000,0004,00032,500
14SX Nhựa - Hóa chất596.42 ( -0.42 %)28/07/202121,768,380574,915,549,500121,7001,047,400
15Thực phẩm - Đồ uống1,316.40 ( -0.26 %)28/07/202112,208,282646,511,031,000929,4001,283,400
16Chế biến Thủy sản1,240.77 ( +0.18 %)28/07/20211,942,73956,707,041,00018,70038,700
17Vật liệu xây dựng1,086.37 ( +0.91 %)28/07/202140,197,4791,650,964,526,9003,199,6002,173,300
18Tiện ích447.08 ( -0.09 %)28/07/202114,195,627291,776,382,700204,500760,500
19Vận tải - kho bãi454.16 ( -0.85 %)28/07/20219,863,934278,170,645,000116,6001,113,000
20Xây dựng722.41 ( -0.30 %)28/07/202118,371,408355,780,409,300828,600408,200
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí52.13 ( -0.20 %)28/07/20211,481,70216,382,890,800600151,460
22SX Phụ trợ332.46 ( +0.29 %)28/07/20218,161,676171,485,781,80035,700111,400
23Thiết bị điện255.37 ( +0.16 %)28/07/2021312,1506,688,530,00013,500100
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ366.38 ( +0.68 %)28/07/2021321,2339,494,546,3002,80010,900
25Tài chính khác15.56 ( +0.32 %)28/07/20211,069,34313,211,052,6004004,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.