VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn46.61 ( -1.34 %)27/09/202152,842,452846,931,259,9001,044,300888,300
2Bảo hiểm136.70 ( -4.92 %)27/09/20214,977,857215,972,866,70065,403197,000
3Bất động sản656.31 ( -1.71 %)27/09/2021214,168,9164,715,207,267,8006,655,2476,635,147
4Chứng khoán152.80 ( -5.06 %)27/09/202162,793,2812,276,957,127,900261,1003,282,150
5Công nghệ và thông tin298.90 ( -1.02 %)27/09/20216,901,453222,643,158,70078,40089,700
6Bán lẻ656.61 ( -3.38 %)27/09/202115,772,523655,295,025,300215,900611,400
7Chăm sóc sức khỏe465.65 ( -2.92 %)27/09/202111,837,010191,462,155,000106,70062,400
8Khai khoáng184.41 ( -3.58 %)27/09/202133,938,435682,975,500,500173,600229,100
9Ngân hàng584.82 ( -1.61 %)27/09/202191,022,8263,224,383,629,7003,347,2002,824,439
10Nông - Lâm - Ngư25.95 ( -4.22 %)27/09/202129,847,910273,933,108,000107,400826,100
11SX Thiết bị, máy móc15.61 ( -2.33 %)27/09/20211,207,78120,152,077,5005,00075,900
12SX Hàng gia dụng425.33 ( -1 %)27/09/202115,859,089281,407,843,700211,500365,034
13Sản phẩm cao su310.33 ( -2 %)27/09/20212,580,30079,708,000,00032,000136,300
14SX Nhựa - Hóa chất679 ( -3.38 %)27/09/202134,125,9141,043,239,921,200269,100760,608
15Thực phẩm - Đồ uống1,390.38 ( -2.93 %)27/09/202143,195,3461,678,920,631,9002,316,7001,414,280
16Chế biến Thủy sản1,407.96 ( -3.11 %)27/09/202110,714,600199,918,800,000398,400160,600
17Vật liệu xây dựng1,214.37 ( -1.02 %)27/09/202162,461,7802,714,335,445,3001,319,4004,222,120
18Tiện ích476.12 ( -1.23 %)27/09/202123,019,104522,433,945,800185,700269,000
19Vận tải - kho bãi545.50 ( +0.46 %)27/09/202126,275,455714,740,456,0001,130,400591,600
20Xây dựng819.76 ( -1.73 %)27/09/202167,076,9041,216,626,725,700809,1001,075,800
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí57.59 ( -2.80 %)27/09/20212,048,76721,385,451,80015,00026,100
22SX Phụ trợ351.85 ( -2.09 %)27/09/202138,176,380484,855,640,000529,100291,900
23Thiết bị điện293.61 ( -3.07 %)27/09/20212,586,58433,480,478,40045,200
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ421.09 ( -1.81 %)27/09/2021549,31115,668,578,00013,5005,900
25Tài chính khác19.35 ( -5.82 %)27/09/20215,036,66063,447,223,10015,00015,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.