VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn43.50 ( -0.10 %)02/03/202131,077,732559,575,758,8002,777,1002,250,680
2Bảo hiểm122.03 ( +0.18 %)02/03/20211,822,53081,987,630,00054,900239,600
3Bất động sản629.81 ( -0.18 %)02/03/2021114,292,0272,654,886,629,2004,287,6008,728,900
4Chứng khoán84.23 ( -0.04 %)02/03/202149,554,6391,343,843,658,8001,880,4002,529,680
5Công nghệ và thông tin212.30 ( +0.06 %)02/03/20213,890,375164,685,898,50071,900247,200
6Bán lẻ513.37 ( +0.54 %)02/03/20216,402,840197,236,498,200182,000564,600
7Chăm sóc sức khỏe425.72 ( -0.25 %)02/03/20212,307,65136,223,222,00031,510141,100
8Khai khoáng154.75 ( -1.42 %)02/03/202135,320,539755,141,083,700625,0004,299,000
9Ngân hàng494.59 ( +0.29 %)02/03/2021143,991,4063,735,840,200,9002,233,6004,271,700
10Nông - Lâm - Ngư31 ( -0.48 %)02/03/202112,708,100118,466,310,00035,200659,100
11SX Thiết bị, máy móc20.15 ( -0.32 %)02/03/2021488,56417,525,398,80018,900
12SX Hàng gia dụng331.51 ( +0.47 %)02/03/202111,734,246199,482,419,90096,800288,700
13Sản phẩm cao su292.22 ( +0.19 %)02/03/20211,790,50049,801,000,00080035,400
14SX Nhựa - Hóa chất536.38 ( +1.37 %)02/03/202133,621,677814,381,763,100660,700994,500
15Thực phẩm - Đồ uống1,364.65 ( -0.41 %)02/03/202122,780,039979,149,261,800750,9003,038,100
16Chế biến Thủy sản1,201.10 ( +1.49 %)02/03/20214,240,20099,296,950,000147,300560,000
17Vật liệu xây dựng821.16 ( +0.93 %)02/03/202148,114,3711,662,466,072,1001,340,0005,790,400
18Tiện ích455.39 ( -0.67 %)02/03/202123,114,840597,404,092,900682,0003,012,800
19Vận tải - kho bãi496.29 ( +0.47 %)02/03/202117,211,995469,229,843,400614,500723,800
20Xây dựng750.14 ( -2.55 %)02/03/202140,317,057721,505,668,400475,4002,331,228
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí72.03 ( +3.06 %)02/03/20211,346,37615,485,881,60054,00014,548
22SX Phụ trợ289.53 ( +0.50 %)02/03/202117,972,538335,274,446,300303,300534,600
23Thiết bị điện287.68 ( +0.46 %)02/03/20211,696,27129,663,820,60029,20010,000
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ365.90 ( +0.01 %)02/03/2021257,9628,334,413,60018,6004,000
25Tài chính khác17.34 ( +1.25 %)02/03/20211,268,14712,795,630,60065,90015,600
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.