VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn41.12 ( -0.45 %)22/01/202148,902,823579,373,184,9001,483,8001,217,100
2Bảo hiểm128.13 ( -1.19 %)22/01/20212,675,84091,315,710,00055,900135,000
3Bất động sản616.14 ( +1.14 %)22/01/2021216,721,2333,866,919,087,30010,490,8007,893,300
4Chứng khoán84.65 ( -1 %)22/01/202169,097,2411,470,641,784,6003,235,8004,971,800
5Công nghệ và thông tin186.35 ( +1.71 %)22/01/20215,155,397162,786,840,90055,60014,100
6Bán lẻ477.76 ( +2.33 %)22/01/202111,214,454295,561,855,600365,900377,400
7Chăm sóc sức khỏe447.21 ( -1.17 %)22/01/20217,627,574178,609,080,800133,800138,700
8Khai khoáng141.62 ( -2.67 %)22/01/202129,294,494510,211,452,400189,9001,280,410
9Ngân hàng482.14 ( -0.25 %)22/01/2021140,112,9853,462,448,054,3006,564,2009,056,300
10Nông - Lâm - Ngư36.24 ( -0.63 %)22/01/202134,775,351393,504,210,300440,7001,114,000
11SX Thiết bị, máy móc19.65 ( +1.59 %)22/01/2021612,96028,915,976,90019,4002,900
12SX Hàng gia dụng312.47 ( +2.79 %)22/01/202114,910,996254,283,328,70071,200134,300
13Sản phẩm cao su282.55 ( +6.72 %)22/01/20214,877,600121,649,000,00033,7001,163,400
14SX Nhựa - Hóa chất553.70 ( +0.47 %)22/01/202122,256,052599,533,746,400783,600428,600
15Thực phẩm - Đồ uống1,405.94 ( -0.27 %)22/01/202126,517,9561,195,651,051,5002,590,3002,776,900
16Chế biến Thủy sản1,221.28 ( +0.16 %)22/01/20216,312,300149,493,130,000327,700672,400
17Vật liệu xây dựng772.63 ( -0.83 %)22/01/202134,381,6151,079,079,510,800757,3003,972,300
18Tiện ích449.30 ( -0.65 %)22/01/202126,840,391621,915,970,000912,2001,857,700
19Vận tải - kho bãi486.57 ( +0.73 %)22/01/202128,049,977572,244,135,2001,111,0101,356,000
20Xây dựng686.51 ( +1.84 %)22/01/202182,675,070898,044,698,5001,097,0001,586,700
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí55.22 ( +0.13 %)22/01/20211,877,21016,558,784,00051,20033,700
22SX Phụ trợ284.45 ( +0.52 %)22/01/202128,821,679333,425,389,6001,202,7001,588,300
23Thiết bị điện289.54 ( +0.91 %)22/01/20213,960,13345,667,139,50043,0006,500
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ372.91 ( -0.23 %)22/01/2021268,5007,605,230,0002,80017,500
25Tài chính khác20.80 ( -2.60 %)22/01/20213,207,10941,731,050,8001,80026,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.