VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn36.17 ( -0.86 %)23/09/202218,659,427254,382,237,20039,900312,500
2Bảo hiểm145.31 ( +5.13 %)23/09/20229,606,245396,036,254,800268,600346,902
3Bất động sản602.20 ( -0.85 %)23/09/202273,847,8421,986,566,169,6002,319,2004,109,240
4Chứng khoán103.17 ( -1.97 %)23/09/202258,404,0691,107,953,835,6001,089,6135,147,079
5Công nghệ và thông tin324.95 ( -0.53 %)23/09/20221,599,71892,158,929,20054,80013,308
6Bán lẻ820.38 ( -1.24 %)23/09/20228,850,403339,144,762,200215,900141,100
7Chăm sóc sức khỏe416.91 ( -0.38 %)23/09/20221,308,94621,821,230,200101,500600
8Khai khoáng194.14 ( -0.09 %)23/09/202222,689,866526,351,415,500169,300317,400
9Ngân hàng520.06 ( -1.55 %)23/09/202241,304,3951,019,762,521,900657,2813,711,500
10Nông - Lâm - Ngư36.41 ( -0.17 %)23/09/202257,321,310757,718,855,000509,001254,200
11SX Thiết bị, máy móc12.64 ( -0.63 %)23/09/2022220,4331,953,165,5009003,700
12SX Hàng gia dụng353.04 ( +0.09 %)23/09/20223,699,63982,076,784,10095,50023,100
13Sản phẩm cao su305.44 ( -2.34 %)23/09/2022837,20026,398,000,00014,700
14SX Nhựa - Hóa chất601.18 ( -1.29 %)23/09/202215,163,950612,334,176,40046,9121,042,020
15Thực phẩm - Đồ uống1,414.89 ( -0.50 %)23/09/202222,311,421727,957,899,6001,022,8901,068,600
16Chế biến Thủy sản2,288.27 ( -1.18 %)23/09/20225,861,611147,462,638,10035,09089,100
17Vật liệu xây dựng742.59 ( -1.04 %)23/09/202232,324,998673,055,957,7003,699,0002,090,480
18Tiện ích571.39 ( +0.54 %)23/09/202220,151,898557,033,317,600354,618499,920
19Vận tải - kho bãi455.88 ( -1.24 %)23/09/20228,596,098288,785,227,800289,300444,400
20Xây dựng555.15 ( -0.70 %)23/09/202261,227,5891,198,457,876,800236,5001,438,376
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí55.76 ( +0.03 %)23/09/2022506,4195,152,155,8001,600
22SX Phụ trợ497.84 ( -0.33 %)23/09/20224,884,462135,023,699,90065,00036,100
23Thiết bị điện220.72 ( -0.41 %)23/09/20226,875,283125,248,437,4006,00131,100
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ387.21 ( +0.01 %)23/09/2022285,4356,644,397,7007,6002,000
25Tài chính khác18.61 ( -2.81 %)23/09/20221,800,25324,502,815,60020,20020,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.