VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn32.61 ( +4.26 %)29/11/202313,564,370250,765,575,1001,291,40062,100
2Bảo hiểm121.01 ( +0.42 %)29/11/2023549,95317,524,985,20080,30061,865
3Bất động sản397.17 ( +0.81 %)29/11/2023140,072,9482,895,431,557,6003,774,8006,192,800
4Chứng khoán141.89 ( +1.29 %)29/11/2023102,209,0152,281,634,986,9007,502,6002,381,067
5Công nghệ và thông tin416.59 ( +0.83 %)29/11/20232,805,262173,830,150,600693,80071,100
6Bán lẻ580.48 ( +1.50 %)29/11/20239,760,721393,598,180,000764,9003,746,600
7Chăm sóc sức khỏe456.62 ( +0.90 %)29/11/20231,763,31122,720,573,70014,10086,600
8Khai khoáng240.59 ( +3.27 %)29/11/202326,606,765824,884,816,9001,296,50389,400
9Ngân hàng594.74 ( -0.03 %)29/11/202378,593,4861,590,248,390,7005,053,4726,417,602
10Nông - Lâm - Ngư29.59 ( +3.45 %)29/11/202344,091,000517,460,050,000517,300379,000
11SX Thiết bị, máy móc13.86 ( -1.51 %)29/11/20231,329,14325,281,044,1004,60051,700
12SX Hàng gia dụng308.90 ( +0.79 %)29/11/20233,207,55269,639,000,400125,300118,200
13Sản phẩm cao su271.38 ( +0.59 %)29/11/2023139,1003,025,000,00037,500500
14SX Nhựa - Hóa chất569.42 ( +1.08 %)29/11/202310,998,555398,734,226,800163,900397,800
15Thực phẩm - Đồ uống1,093.16 ( +1.13 %)29/11/202316,433,305543,185,285,0001,337,5001,517,000
16Chế biến Thủy sản1,830.80 ( +0.52 %)29/11/20232,868,30066,018,000,00042,70078,100
17Vật liệu xây dựng836.36 ( +1.11 %)29/11/202353,860,4861,307,512,177,7003,567,7462,446,400
18Tiện ích513.15 ( +0.96 %)29/11/20238,703,485190,029,442,000284,000577,700
19Vận tải - kho bãi458.19 ( +0.94 %)29/11/202314,476,440455,390,450,400468,400346,000
20Xây dựng470.58 ( +0.47 %)29/11/202338,876,218663,300,707,100734,402356,764
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí44.53 ( -0.33 %)29/11/20231,173,50014,124,350,00026,60039,600
22SX Phụ trợ428.74 ( +1.04 %)29/11/20234,045,92871,563,849,60032,60045,700
23Thiết bị điện224.34 ( +1.19 %)29/11/202313,603,584293,968,214,500184,400311,700
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ300.56 ( +4.41 %)29/11/20231,473,99050,484,897,6006,088
25Tài chính khác11.62 ( +1.22 %)29/11/2023531,5104,957,331,00018,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.