VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn17.26 ( -3.51 %)30/03/20207,749,49736,905,429,100285,16044,960
2Bảo hiểm63.87 ( -3.39 %)30/03/2020822,71824,812,162,50040,130217,545
3Bất động sản44.13 ( -5.76 %)30/03/202037,220,056246,694,206,400788,280780,430
4Chứng khoán7.41 ( -5.31 %)30/03/20206,127,56056,920,583,000144,010155,530
5Công nghệ và thông tin11.07 ( -5.66 %)30/03/20202,396,05090,263,690,0002,049,8002,049,490
6Bán lẻ67.12 ( -5.42 %)30/03/20202,106,300112,280,000,0006092,880
7Chăm sóc sức khỏe33.20 ( -2.04 %)30/03/2020404,47913,509,012,00014,51017,990
8Khai khoáng9.14 ( -5.53 %)30/03/20208,968,95976,789,372,50024,960662,000
9Ngân hàng59.33 ( -5.56 %)30/03/202047,754,162688,731,732,1002,992,4905,379,720
10Nông - Lâm - Ngư20.15 ( -1.49 %)30/03/20205,611,94018,375,000,000
11SX Thiết bị, máy móc24.19 ( +5.36 %)30/03/202080,590174,270,000200
12SX Hàng gia dụng9.58 ( -4.44 %)30/03/20202,656,00118,546,587,00041,21061,800
13Sản phẩm cao su21.19 ( -5.26 %)30/03/2020567,5608,719,000,0005063,010
14SX Nhựa - Hóa chất29.12 ( -3.24 %)30/03/20202,932,25847,504,527,60055,680231,332
15Thực phẩm - Đồ uống129.66 ( -2.39 %)30/03/20205,356,240241,254,510,000664,440726,250
16Chế biến Thủy sản20.69 ( -3.51 %)30/03/20202,043,69016,717,000,00016,41053,100
17Vật liệu xây dựng15.51 ( -0.18 %)30/03/202016,909,657219,686,755,2001,800,020860,360
18Tiện ích88.18 ( -5.30 %)30/03/20201,286,73042,982,008,000134,94079,950
19Vận tải - kho bãi29.35 ( -1.27 %)30/03/20203,056,14828,084,829,500166,010652,310
20Xây dựng35.71 ( -2.59 %)30/03/20208,892,46575,923,649,500132,8905,330
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí18.49 ( -1.20 %)30/03/2020339,2504,299,063,000
22SX Phụ trợ50.97 ( -4.89 %)30/03/202013,312,93776,543,558,50015,73095,700
23Thiết bị điện43.47 ( -2.92 %)30/03/2020295,7803,924,000,0005,550
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ13.31 ( -4.23 %)30/03/20203,43056,463,000
25Tài chính khác22.96 ( -4.96 %)30/03/20201,759,35010,883,930,0006,58040,320
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.