VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn51.76 ( +0.82 %)09/12/202146,460,009670,307,830,600785,400242,600
2Bảo hiểm141.27 ( +0.14 %)09/12/20211,466,67266,486,149,20046,70017,800
3Bất động sản794.82 ( +1.30 %)09/12/2021175,024,4615,561,252,587,4009,877,0607,113,900
4Chứng khoán208.06 ( +3.39 %)09/12/202158,198,9772,642,054,733,8001,871,500760,200
5Công nghệ và thông tin314.23 ( +1.34 %)09/12/20212,437,380114,873,712,60022,7008,600
6Bán lẻ761.16 ( +0.41 %)09/12/202112,092,209367,752,842,600186,60016,600
7Chăm sóc sức khỏe531.44 ( +0.95 %)09/12/20213,940,405101,153,188,10014,1009,300
8Khai khoáng207.14 ( +1.39 %)09/12/202117,854,742443,220,772,10075,30082,820
9Ngân hàng618.19 ( +0.62 %)09/12/202172,970,5642,407,619,230,3003,134,2002,947,300
10Nông - Lâm - Ngư37.79 ( +3.45 %)09/12/202171,550,132751,446,116,800883,400481,900
11SX Thiết bị, máy móc17.15 ( -0.23 %)09/12/2021687,42423,685,136,3006,100
12SX Hàng gia dụng498.72 ( -0.09 %)09/12/20219,278,085179,993,245,300157,60032,500
13Sản phẩm cao su340.33 ( +1.40 %)09/12/2021888,10028,513,000,000
14SX Nhựa - Hóa chất774.05 ( +1.53 %)09/12/202122,772,0461,100,882,677,800968,700784,000
15Thực phẩm - Đồ uống1,467.27 ( +0.98 %)09/12/202118,025,415877,784,416,7001,005,000502,200
16Chế biến Thủy sản1,860.98 ( -0.31 %)09/12/20212,085,20064,776,940,000196,3007,600
17Vật liệu xây dựng1,151.99 ( -0.05 %)09/12/202123,135,458897,212,172,6001,294,6002,051,025
18Tiện ích553.74 ( +0.86 %)09/12/202138,542,1891,001,514,148,300524,8001,482,100
19Vận tải - kho bãi542.47 ( +0.84 %)09/12/202112,334,584378,592,249,600516,100249,500
20Xây dựng1,005.20 ( +0.83 %)09/12/202177,746,1251,977,534,052,9001,882,800724,700
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí68.86 ( +0.68 %)09/12/20211,250,35614,974,642,80015,9007,600
22SX Phụ trợ467.16 ( +3.20 %)09/12/202124,804,749603,643,224,000713,100503,800
23Thiết bị điện359.11 ( +1.51 %)09/12/20213,206,09758,242,321,1001,900176,300
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ467.53 ( +0.04 %)09/12/2021490,27712,657,284,0002,0004,400
25Tài chính khác34.30 ( +2.07 %)09/12/20213,546,63783,250,769,20066,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.