KDH: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 43,308 đồng/cp

Nguồn: ACBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 17/09/2021
Số lần tải về: 112
KDH ghi nhận KQKD khả quan trong 6T2021 và phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Doanh thu thuần đạt 1,948 tỷ đồng (+31% n/n) và LNST đạt 473 tỷ đồng (+16% n/n), tương đương với 41% và 39% kế hoạch. Dự phóng năm 2021 của chúng tôi hầu như không thay đổi với doanh thu thuần đạt 4,866 tỷ đồng (+7% n/n) và LNST đạt 1,228 tỷ đồng (+6% n/n). Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu là 43,308 đ/cp vào cuối năm 2022 và lặp lại khuyến nghị Giữ.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/10/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 25-29/10/2021
23/10/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 25-29/10/2021: Đường SMA 100 ngày sẽ là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số
22/10/2021Chứng khoán Tuần 18-22/10/2021: Xu hướng đi ngang vẫn chưa kết thúc
22/10/2021Nhịp đập Thị trường 22/10: Cổ phiếu ngành bất động sản tạo điểm nhấn
22/10/2021Ngành cảng biển: Tăng trưởng bất chấp đại dịch (Kỳ 1)
22/10/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/10: Phục hồi khi về gần hỗ trợ
22/10/2021Chỉ số VS-Real Estate - RRGs đã chuyển trạng thái Improving
21/10/2021Thị trường chứng quyền 22/10/2021: CVPB2107 và CPDR2103 đang được định giá hấp dẫn
21/10/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 22/10/2021: VN30-Index sẽ quay lại đà giảm
21/10/2021Vietstock Daily 22/10/2021: VN-Index có thể test lại vùng 1,360-1,380 điểm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.