ASG: Báo cáo phân tích cổ phiếu

Nguồn: ABS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 30/06/2021
Số lần tải về: 236

Đối với phương pháp P/B forward, giả sử mức P/B của ASG được xác định bằng bình quân của P/B các doanh nghiệp có cùng điều kiện kinh doanh đang niêm yết trên cả 3 sàn giao dịch. Với dự báo doanh thu, dòng tiền và quy mô vốn CSH năm 2021 – 2025 (bảng trên), cùng với quy mô vốn CSH tại thời điểm 31/03/2021, ABS xác định mức BVPS dự báo là 17,336 đồng/cp.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
26/09/2021Thị trường chứng quyền Tuần 27/09-01/10/2021: Tốt xấu đan xen
26/09/2021Vietstock Weekly 27/09-01/10/2021: Chờ đợi VN-Index test thành công vùng 1,360-1,380 điểm
26/09/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 27/09-01/10/2021
25/09/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 27/09-01/10/2021: Chờ đợi VN30-Index chinh phục trendline ngắn hạn
24/09/2021Chứng khoán Tuần 20-24/09/2021: Vẫn chưa thể bứt phá
24/09/2021Nhịp đập Thị trường 24/09: Sự thận trọng đang quay trở lại?
24/09/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/09: Tâm lý thuận trọng tăng lên khi chỉ số test vùng kháng cự mạnh
24/09/2021VCS - Thiết lập mức cao mới
23/09/2021Thị trường chứng quyền 24/09/2021: Khối ngoại liên tục bán ròng
23/09/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 24/09/2021: Chờ đợi tín hiệu tại trendline giảm ngắn hạn
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.