Khuyến nghị tích cực dành cho VEA và DRC

Nguồn: BVS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 15/09/2020
Số lần tải về: 171

Chúng tôi ưa thích VEA và DRC vì (1) Triển phục phục hồi kết quả kinh doanh mạnh mẽ; (2) Nền tảng cơ bản vững chắc; (3) Chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn; và (4) Câu chuyện niêm yết trên HNX của VEA, và chi phí khấu hao giảm mạnh đảm bảo cho sự phục hồi hậu khủng hoảng của DRC trong giai đoạn bình thường mới tiếp theo.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
28/09/2020Tuần 28/09-02/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
28/09/2020Nhịp đập Thị trường 28/09: Xanh điểm tích cực đầu phiên
27/09/2020Thị trường chứng quyền Tuần 28-02/10/2020: Tốt xấu đan xen
27/09/2020Vietstock Weekly 28/09-02/10/2020: VN-Index nhiều khả năng test lại đỉnh cũ tháng 06/2020
27/09/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 28/09-02/10/2020
26/09/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 28/09-02/10/2020: Stochastic Oscillator tạo phân kỳ giá xuống
25/09/2020Chứng khoán Tuần 21-25/09/2020: Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng
25/09/2020Nhịp đập Thị trường 25/09: Dòng ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường
25/09/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/09: Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán
25/09/2020PDR - Đà tăng được củng cố