KBC – Cập nhật 2Q20 [MUA +19.4%] Sẵn sàng cho sự phục hồi sau COVID-19

Nguồn: KIS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 11/08/2020
Số lần tải về: 541

Chúng tôi tin rằng KBC được định vị tốt để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với bất động sản công nghiệp, bắt nguồn từ sự dịch chuyển sản xuất của các doanh nghiệp FDI đến khu vực phía Bắc do KBC đã tạo lập vị thế là nhà phát triển KCN cho các gã khổng lồ công nghệ trong danh mục khách thuê của mình.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/01/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 25-29/01/2021
23/01/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 25-29/01/2021: VN30-Index gặp khó tại đỉnh cũ tháng 04/2018
22/01/2021Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22/01/2021Nhịp đập Thị trường 22/01: Sắc xanh bị thu hẹp đáng kể
22/01/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/01: VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top
21/01/2021Thị trường chứng quyền 22/01/2021: Lạc quan trở lại
21/01/2021Chứng khoán phái sinh 22/01/2021: VN30-Index sẽ tiến lên test lại đỉnh cũ tháng 04/2018?
21/01/2021Vietstock Daily 22/01: Giữ vững đà tăng
21/01/2021Nhịp đập Thị trường 21/01: Thời lại tới không cản nổi?
21/01/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 21/01: VN-Index đã tích cực trở lại?
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.