DGW: Gặt hái “quả ngọt” từ ngành hàng công nghệ

Nguồn: PHS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 30/07/2020
Số lần tải về: 219

Chúng tôi dự phóng DTT của DGW trong năm 2020 có thể vượt 4% kế hoạch năm, đạt 10,601 tỷ đồng (+25%YoY) nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của ngành hàng cốt lõi. Ngoài ra, chúng tôi nhận định chi phí bán hàng sẽ tăng mạnh vào thời điểm cuối năm do công ty gia tăng quảng bá cho sản phẩm mới. Từ đó, chúng tôi nâng mức tỷ trọng chi phí bán hàng/ DTT lên 2.9%, tăng 0.3% so với dự phóng trước đó. LNST ước tính giảm nhẹ khoảng 17 tỷ đồng so với con số ước tính trong báo cáo trước, đạt 205 tỷ đồng (+26% YoY).

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
22/01/2021Nhịp đập Thị trường 22/01: Sắc xanh bị thu hẹp đáng kể
22/01/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/01: VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top
21/01/2021Thị trường chứng quyền 22/01/2021: Lạc quan trở lại
21/01/2021Chứng khoán phái sinh 22/01/2021: VN30-Index sẽ tiến lên test lại đỉnh cũ tháng 04/2018?
21/01/2021Vietstock Daily 22/01: Giữ vững đà tăng
21/01/2021Nhịp đập Thị trường 21/01: Thời lại tới không cản nổi?
21/01/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 21/01: VN-Index đã tích cực trở lại?
21/01/2021Ngày 21/01/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
20/01/2021Thị trường chứng quyền 21/01/2021: Sắc xanh quay trở lại
20/01/2021Chứng khoán phái sinh 21/01/2021: VN30-Index test lại ngưỡng Fibonacci Projection 161.8%
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.