PNJ: Khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu ở mức 78.800 đồng/cp

Nguồn: VNDS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 30/07/2020
Số lần tải về: 325

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu ở mức 78.800 đồng/cp, trong bối cảnh giá PNJ đã giảm mạnh trong Q2/20. Giá mục tiêu tương ứng tiềm năng tăng giá 51,2% so với giá hiện tại (52.100 đồng, tại thời điểm 27/7). Chúng tôi dự báo tăng trưởng EBIT 2020-29F với tốc độ CAGR là 7,8%. Giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF của chúng tôi là 78.800 đồng với các giả định về lãi suất phi rủi ro ở mức 4% và WACC ở mức 10,7%.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/09/2020VN-Index: Cuộc vui chưa tàn?
23/09/2020Thị trường chứng quyền 24/09/2020: Khởi sắc trở lại
23/09/2020Chứng khoán phái sinh 24/09/2020: Phe Long chiếm ưu thế
23/09/2020Vietstock Daily 24/09: Khối ngoại tiếp tục mua ròng
23/09/2020Nhịp đập Thị trường 23/09: Dòng ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường
23/09/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 23/09: VN-Index tiếp tục tăng điểm
23/09/2020ACV - Tình hình chưa khả quan
22/09/2020Thị trường chứng quyền 23/09/2020: Chứng quyền STB tăng vọt
22/09/2020Chứng khoán phái sinh 23/09/2020: VN30-Index xuất hiện giằng co
22/09/2020Vietstock Daily 23/09: Tâm lý thận trọng bao trùm