Báo cáo thăm doanh nghiệp BCM

Nguồn: MSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 12/03/2020
Số lần tải về: 89

Trong năm 2020, Becamex sẽ vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 20,000 tỉ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019, bằng cách phát hành cho cổ đông hiện hữu 207 triệu cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 758 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn VND 15,000/cổ phiếu. Khi Becamex thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu, nhiều khả năng cổ đông Nhà nước sẽ từ bỏ quyền và dự kiến sau 2 đợt phát hành, tỉ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước sẽ xuống dưới 50%. Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để thực hiện chuyển niêm yết từ sàn giao dịch UpCOM sang sàn giao dịch HOSE trong năm 2020.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
05/06/2020Chứng khoán Tuần 01-05/06/2020: Tiếp tục quan sát
05/06/2020Nhịp đập Thị trường 05/06: Nhịp tăng nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại
05/06/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 05/06: Doji xuất hiện
04/06/2020Thị trường chứng quyền 05/06/2020: Tốt xấu đan xen
04/06/2020Chứng khoán phái sinh 05/06/2020: Rủi ro xuất hiện nhịp giảm gia tăng
04/06/2020Vietstock Daily 05/06: Rủi ro điều chỉnh khá lớn
04/06/2020Nhịp đập Thị trường 04/06: Index lại chơi trượt cầu trượt
04/06/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 04/06: Xuất hiện Rising Window
04/06/2020Ngày 04/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
03/06/2020Thị trường chứng quyền 04/06/2020: Nhóm chứng quyền HDB tiếp tục bứt phá