LPB : Báo cáo cập nhật - Canh mua vùng 7 -8

Nguồn: AGRISECO
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 17/10/2019
Số lần tải về: 439
Cổ phiếu LPB cũng trải qua giai đoạn giảm khá dài và đang tích lũy trở lại, là cơ hội mua vào quanh vùng 7.5, bán tại vùng 10 - 11.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
05/08/2020Thị trường chứng quyền 06/08/2020: Tiếp tục khởi sắc
05/08/2020Chứng khoán phái sinh 06/08/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến Three White Soldiers
05/08/2020Vietstock Daily 06/08: Giữ vững đà tăng
05/08/2020Nhịp đập Thị trường 05/08: Tăng điểm tích cực 3 phiên liên tiếp
05/08/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 05/08: Tiếp tục tăng điểm
05/08/2020PVS - Quan sát tín hiệu tại vùng 8,500-10,000
04/08/2020Thị trường chứng quyền 05/08/2020: Sắc xanh tiếp tục lan tỏa
04/08/2020Chứng khoán phái sinh 05/08/2020: Phe mua áp đảo
04/08/2020Vietstock Daily 05/08: Tiếp tục tăng điểm
04/08/2020Nhịp đập Thị trường 04/08: Phiên tăng điểm thứ 2, VN-Index tiến sát về ngưỡng kháng cự