Báo cáo ngành dệt may: Khó khăn bủa vây ngành dệt may cho đến nửa đầu năm 2023

Nguồn: SSI
Loại báo cáo: Phân tích Ngành
Ngày phát hành: 28/09/2022
Số lần tải về: 653
Trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 31,3 tỷ USD (tăng 16,4% so với cùng kỳ), với kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc đạt 24,3 tỷ USD (tăng 24,6% so với cùng kỳ) và kim ngạch xuất khẩu sợi đạt 3,5 tỷ USD (giảm 5% so với cùng kỳ). Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 12,9 tỷ USD (tăng 22,5% so với cùng kỳ và chiếm 41% tổng kim ngạch xuất khẩu). Trong tháng 8 năm 2022, xuất khẩu hàng may mặc đạt 3,7 tỷ USD (tăng 53% so với cùng kỳ). Đây là kết quả theo tháng cao kỷ lục cả về tốc độ tăng trưởng và số liệu tuyệt đối. Trong quý 3 năm 2022, một số công ty (như TNG và TCM) vẫn nhận được một số lượng lớn đơn đặt hàng để giao cho mùa lễ hội. Ngoài ra, trong quý 3/2022, lợi nhuận ròng của các công ty dệt may có trụ sở tại miền Nam vẫn được hưởng lợi từ mức nền so sánh thấp giai đoạn tháng 8 đến tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, tình hình năm nay đã khác.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/09/2023Thị trường chứng quyền Tuần 25-29/09/2023: Rủi ro tiếp tục gia tăng?
24/09/2023Vietstock Weekly 25-29/09/2023: Test lại vùng 1,170-1,190 điểm
24/09/2023Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 25-29/09/2023
23/09/2023Chứng khoán phái sinh Tuần 25-29/09/2023: Ngày càng bi quan
22/09/2023Chứng khoán Tuần 18-22/09/2023: Tình hình đang xấu đi
22/09/2023Nhịp đập Thị trường 22/09: Cổ ngân hàng hồi lại cứu chỉ số khỏi giảm sâu
22/09/2023Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/09: Áp lực bán mạnh hiện hữu
22/09/2023KSB - Triển vọng tăng trưởng còn khá lớn
21/09/2023Thị trường chứng quyền 22/09/2023: Thị trường tăng giảm thất thường
21/09/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2023: Tình hình đang chuyển biến xấu
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.