Your account has not been permission, data will display ***. Please Upgrade to use. Close notice
Hướng dẫn sử dụng

Construction Joint Stock Company No204 (OTC: XayDung204)

Trending: MBB (14,319) - NVL (9,110) - HPG (9,005) - VND (7,502) - TCB (7,166)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Construction Joint Stock Company No204

Name: Construction Joint Stock Company No204

Abbreviation:C.J.C 204

Address: 268C Trần Nguyên Hãn Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng

Telephone: (84.225) 3856563

Fax: (84.225) 3857916

Email:CJC204@vnn.vn

Website:http://www.bachdang204.com

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 1690/QÐ-BXD

Issued date: 09/07/2005

Business license: 0203001954

Issued date: 12/20/2005

Main business scope:

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, giao thông, thủy lợi, bưu điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và KCN, đường dây biến áp
- Gia công sửa chữa cơ khí, gia công kết cấu thép
- Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà
- Sản xuất kinh doanh VLXD
- Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng xây dựng...

- Tiền thân là Công trường 204 được thành lập ngày 25/03/1969
- Năm 1976, được đổi tên thành Xí nghiệp 204
- Năm 1996, Xí nghiệp được đổi tên thành CTy Xây dựng 204
- Năm 2005, CTy tiến hành cổ phần hóa và đi vào hoạt động từ năm 2006.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.