Mã xem cùng XAYDUNG14: CC1
Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)