CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

5,400

-400 (-6.90%)
01/12/2020 15:01

Mở cửa5,200

Cao nhất5,400

Thấp nhất5,200

KLGD2,100

Vốn hóa70

Dư mua50,300

Dư bán14,500

Cao 52T 6,500

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T4,366

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-12.86

F P/E919.18

BVPS15,013

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: LPB DVN ROS PVL DCM
Trending: HPG (110.293) - VNM (44.662) - TCB (42.289) - MBB (38.469) - HSG (38.400)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.26%

+/- Qua 1 tháng-14.29%

+/- Qua 1 quý-1.82%

+/- Qua 1 năm+8%

+/- Niêm yết-63.18%

Cao nhất 52 tuần (03/08/2020)*6,500

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*3,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)10,540

KLGD/Ngày (1 tháng)7,605

KLGD/Ngày (1 quý)5,073

KLGD/Ngày (1 năm)4,366

Nhiều nhất 52 tuần (01/04/2020)*54,500

Ít nhất 52 tuần (17/09/2020)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.