CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH)

Ha Noi Soap Joint Stock Company

8,100

(%)
26/01/2021 15:01

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất7,500

KLGD8,000

Vốn hóa105.08

Dư mua13,000

Dư bán12,100

Cao 52T 8,100

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T5,557

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-451

P/E-17.88

F P/E1,277.97

BVPS15,013

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng XPH: DGW INN KBC LIX NAG
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xà phòng Hà Nội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.