CTCP X20 (HNX: X20)

X20 JSC

9,400

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa9,400

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,400

KLGD

Vốn hóa162

Dư mua100

Dư bán

Cao 52T 9,700

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T94

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,183

P/E7.95

F P/E6.49

BVPS14,386

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng X20: MPT TDT TNG SIP VMS
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP X20