CTCP X20 (HNX: X20)

X20 JSC

8,100

(%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa8,100

Cao nhất8,100

Thấp nhất8,100

KLGD

Vốn hóa140

Dư mua

Dư bán2,700

Cao 52T 10,200

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T92

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*223

P/E36.32

F P/E6.65

BVPS13,941

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng X20: TNG TDT TET TXM VBB
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP X20