Mã xem cùng VIETINBANKCAPITAL: CTG VCB AGRIBANK BID SHE
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Việt Nam

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tênMr. Nguyễn Tuấn Anh
• Chức vụChủ tịch HĐQT
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênMr. Nguyễn Anh Tuấn
• Chức vụTổng Giám đốc
• Điện thoại(84.24) 3938 8505

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty quản lý quỹ
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉTầng 6 - TTTM Chợ Cửa Nam - 34 Cửa Nam - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 3938 8855
• Fax(84.24) 3938 8500
• Emailvietinbankcapital@vietinbank.vn
• Websitewww.vietinbankbankcapital.vn
Văn phòng đại diện