Mã xem cùng VIETCAPITALBANK: BAB BAOVIETBANK NAMABANK VIB SEABANK
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)