CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI)

Water Supply Sewerage Contruction & Invesment,. JSC

23,000

500 (+2.22%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa23,000

Cao nhất23,000

Thấp nhất23,000

KLGD30

Vốn hóa304

Dư mua50

Dư bán9,520

Cao 52T 24,500

Thấp 52T18,700

KLBQ 52T1,278

NN mua-

% NN sở hữu0.53

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,796

P/E12.53

F P/E0.01

BVPS16,170

P/B1.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSI: XLV VRC BWE LGC VRE
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước