CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI)

Water Supply Sewerage Contruction & Invesment,. JSC

23,500

(%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa23,500

Cao nhất23,500

Thấp nhất23,500

KLGD

Vốn hóa310

Dư mua

Dư bán3,370

Cao 52T 31,900

Thấp 52T19,900

KLBQ 52T1,375

NN mua-

% NN sở hữu0.51

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,760

P/E13.35

F P/E5.04

BVPS15,840

P/B1.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSI: EVF VCB VGI SFG NNG
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước