CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH)

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company

19,300

(%)
12/05/2021 15:00

Mở cửa19,250

Cao nhất19,500

Thấp nhất19,250

KLGD32,200

Vốn hóa4,559.46

Dư mua27,700

Dư bán11,400

Cao 52T 20,800

Thấp 52T15,600

KLBQ 52T52,815

NN mua-

% NN sở hữu11.83

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*913

P/E21.14

F P/E40.90

BVPS15,796

P/B1.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng VSH: REE HPG POW VNM BSR
Trending: VNM (157.336) - HPG (155.350) - MBB (121.591) - ROS (115.153) - TCB (109.927)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.