CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC)

Vietnam Container Shipping Joint Stock Corporation

28,500

200 (+0.71%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa28,200

Cao nhất28,600

Thấp nhất28,200

KLGD172,010

Vốn hóa1,571

Dư mua18,340

Dư bán7,130

Cao 52T 32,100

Thấp 52T19,500

KLBQ 52T129,555

NN mua-

% NN sở hữu33.44

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,827

P/E7.39

F P/E5.10

BVPS38,854

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSC: GMD DVP CSV HPG VCS
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Container Việt Nam