CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

14,900

-200 (-1.32%)
24/07/2019 11:21

Mở cửa15,100

Cao nhất15,100

Thấp nhất14,800

KLGD48,130

Vốn hóa745

Dư mua19,200

Dư bán22,070

Cao 52T 25,100

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T392,388

NN mua-

% NN sở hữu3.09

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS5,249

P/E2.88

F P/E3,595.24

BVPS20,370

P/B0.73

Mã xem cùng VRC: BCM HPG VNM TCB TCM
Trending: HPG (27.425) - MWG (24.390) - VNM (24.046) - MBB (19.536) - VCB (17.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC