CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

14,500

250 (+1.75%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa14,250

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,250

KLGD1,600

Vốn hóa1,546

Dư mua5,500

Dư bán15,330

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T10,779

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E15.69

F P/E12.93

BVPS11,647

P/B1.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF EVN FLC MBB VNM
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.03%

+/- Qua 1 tháng-0.68%

+/- Qua 1 quý+2.47%

+/- Qua 1 năm-23.68%

+/- Niêm yết+85.02%

Cao nhất 52 tuần (08/08/2019)*19,000

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*12,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)13,266

KLGD/Ngày (1 tháng)9,313

KLGD/Ngày (1 quý)8,792

KLGD/Ngày (1 năm)7,753

Nhiều nhất 52 tuần (20/08/2019)*97,250

Ít nhất 52 tuần (07/02/2020)*10