CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

13,200

200 (+1.54%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,000

KLGD8,020

Vốn hóa1,407

Dư mua4,180

Dư bán5,210

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T27,182

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E14.32

F P/E9.55

BVPS11,680

P/B1.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF EVN LEC VNM PLX
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.49%

+/- Qua 1 tháng-12%

+/- Qua 1 quý-14.84%

+/- Qua 1 năm-14.45%

+/- Niêm yết+68.43%

Cao nhất 52 tuần (07/08/2019)*19,000

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*12,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,395

KLGD/Ngày (1 tháng)3,669

KLGD/Ngày (1 quý)4,148

KLGD/Ngày (1 năm)27,347

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*907,940

Ít nhất 52 tuần (07/02/2020)*10