CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

14,900

-100 (-0.67%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa15,200

Cao nhất15,200

Thấp nhất14,900

KLGD2,900

Vốn hóa1,588

Dư mua3,450

Dư bán5,970

Cao 52T 19,000

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T29,522

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,592

P/E9.42

F P/E11.02

BVPS11,849

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF LEC CTG NT2 POW
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.67%

+/- Qua 1 tháng-9.15%

+/- Qua 1 quý-12.35%

+/- Qua 1 năm+6.22%

+/- Niêm yết+90.12%

Cao nhất 52 tuần (07/08/2019)*19,000

Thấp nhất 52 tuần (18/01/2019)*14,027

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,912

KLGD/Ngày (1 tháng)6,645

KLGD/Ngày (1 quý)6,816

KLGD/Ngày (1 năm)29,239

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*907,940

Ít nhất 52 tuần (19/11/2019)*20