CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

14,500

400 (+2.84%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa14,500

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,500

KLGD3,000

Vốn hóa1,546

Dư mua26,910

Dư bán26,450

Cao 52T 18,600

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T7,395

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E15.53

F P/E12.79

BVPS11,647

P/B1.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF EVN FLC MBB VNM
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam