CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

15,000

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa15,400

Cao nhất15,400

Thấp nhất15,000

KLGD2,630

Vốn hóa1,599

Dư mua13,810

Dư bán18,420

Cao 52T 17,100

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T7,313

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E16.52

F P/E13.61

BVPS11,647

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF EVN OGC POW VNM
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam