CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

13,800

600 (+4.55%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa13,800

Cao nhất13,800

Thấp nhất13,800

KLGD60

Vốn hóa1,471

Dư mua4,210

Dư bán3,150

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T27,306

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E14.54

F P/E9.70

BVPS11,680

P/B1.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF EVN LEC FLC HVN
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam