Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank

22,000

700 (+3.29%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa21,400

Cao nhất22,100

Thấp nhất21,300

KLGD2,037,820

Vốn hóa54,048

Dư mua60,310

Dư bán148,550

Cao 52T 28,800

Thấp 52T17,000

KLBQ 52T3,278,493

NN mua500

% NN sở hữu22.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,376

P/E6.31

F P/E5.28

BVPS18,123

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPB: MBB TCB HPG CTG VCB
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.76%

+/- Qua 1 tháng-10.20%

+/- Qua 1 quý+17.33%

+/- Qua 1 năm+13.40%

+/- Niêm yết-8.75%

Cao nhất 52 tuần (21/02/2020)*28,800

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*16,950

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,977,632

KLGD/Ngày (1 tháng)3,468,811

KLGD/Ngày (1 quý)4,891,286

KLGD/Ngày (1 năm)3,278,493

Nhiều nhất 52 tuần (08/05/2020)*14,723,540

Ít nhất 52 tuần (10/12/2019)*588,880