Mã xem cùng VNSC: KLB NVB NVS TPB VPB
Trending: HPG (18.573) - VCB (15.875) - CTG (15.167) - MBB (14.633) - VNM (14.546)