CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS)

VietNam Sun Copporation

8,590

340 (+4.12%)
07/04/2020 15:00

Mở cửa8,580

Cao nhất8,630

Thấp nhất8,260

KLGD1,430

Vốn hóa583

Dư mua16,080

Dư bán4,690

Cao 52T 14,800

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T32,751

NN mua-

% NN sở hữu20.33

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,591

P/E5.19

F P/E5.62

BVPS24,981

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNS: VIC VNM HPG GMD HBC
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ánh Dương Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.78%

+/- Qua 1 tháng-17.40%

+/- Qua 1 quý-26.89%

+/- Qua 1 năm-36.28%

+/- Niêm yết+22.28%

Cao nhất 52 tuần (05/07/2019)*14,800

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*7,820

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)45,362

KLGD/Ngày (1 tháng)81,230

KLGD/Ngày (1 quý)59,364

KLGD/Ngày (1 năm)32,626

Nhiều nhất 52 tuần (13/12/2019)*585,460

Ít nhất 52 tuần (14/05/2019)*10