CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS)

VietNam Sun Copporation

8,250

-50 (-0.60%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa8,300

Cao nhất8,880

Thấp nhất8,200

KLGD54,480

Vốn hóa560

Dư mua27,100

Dư bán13,510

Cao 52T 14,800

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T32,751

NN mua500

% NN sở hữu20.33

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,591

P/E5.22

F P/E5.65

BVPS24,981

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNS: VIC VNM GMD DRC HPG
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ánh Dương Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.61%

+/- Qua 1 tháng-15.82%

+/- Qua 1 quý-29.18%

+/- Qua 1 năm-38.80%

+/- Niêm yết+17.44%

Cao nhất 52 tuần (05/07/2019)*14,800

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*7,820

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)120,846

KLGD/Ngày (1 tháng)86,552

KLGD/Ngày (1 quý)59,707

KLGD/Ngày (1 năm)32,751

Nhiều nhất 52 tuần (13/12/2019)*585,460

Ít nhất 52 tuần (14/05/2019)*10