CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS)

VietNam Sun Copporation

8,450

200 (+2.42%)
07/04/2020 13:48

Mở cửa8,580

Cao nhất8,630

Thấp nhất8,260

KLGD920

Vốn hóa573

Dư mua410

Dư bán4,220

Cao 52T 14,800

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T32,751

NN mua-

% NN sở hữu20.33

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,591

P/E5.19

F P/E5.62

BVPS24,981

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNS: VIC VNM HPG GMD HBC
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ánh Dương Việt Nam