Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR)

Vietnam National Reinsurance Corporation

18,800

(%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa19,100

Cao nhất19,100

Thấp nhất18,800

KLGD3,000

Vốn hóa2,464

Dư mua13,000

Dư bán9,100

Cao 52T 20,400

Thấp 52T15,400

KLBQ 52T4,079

NN mua500

% NN sở hữu28.25

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,134

P/E8.81

F P/E6.93

BVPS22,559

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNR: PGI VNP VNT VNX VNS
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam