Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR)

Vietnam National Reinsurance Corporation

18,800

(%)
28/09/2020 09:21

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa2,464

Dư mua3,000

Dư bán6,200

Cao 52T 20,400

Thấp 52T15,400

KLBQ 52T4,053

NN mua-

% NN sở hữu28.25

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,134

P/E8.81

F P/E6.93

BVPS22,559

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNR: POW HPG VNT BMI KBC
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam