Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Khác: VNPT)

Vietnam Posts and Telecommunications Group

Mã xem cùng VNPT: MOBIFONE VGI VTC VTP ELC
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)