CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)

Viet Nam Dairy Products Joint Stock Company

94,000

3,000 (+3.30%)
01/04/2020 15:00

Mở cửa91,000

Cao nhất94,000

Thấp nhất91,000

KLGD1,155,730

Vốn hóa163,690

Dư mua86,780

Dư bán44,810

Cao 52T 134,000

Thấp 52T83,700

KLBQ 52T933,331

NN mua458,530

% NN sở hữu58.76

Cổ tức TM4,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,478

P/E16.61

F P/E15.12

BVPS17,073

P/B5.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VNM: VCB VIC MWG HVN VJC
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sữa Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.18%

+/- Qua 1 tháng-10.05%

+/- Qua 1 quý-19.31%

+/- Qua 1 năm-27.66%

+/- Niêm yết+2,605.81%

Cao nhất 52 tuần (02/04/2019)*133,983

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*83,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,052,390

KLGD/Ngày (1 tháng)1,734,690

KLGD/Ngày (1 quý)1,260,995

KLGD/Ngày (1 năm)933,331

Nhiều nhất 52 tuần (25/03/2020)*2,993,020

Ít nhất 52 tuần (29/05/2019)*271,730