CTCP Phát triển Hàng Hải (HNX: VMS)

Vietnam Maritime Development Joint Stock Company

8,200

(%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,200

KLGD

Vốn hóa74

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 12,900

Thấp 52T4,400

KLBQ 52T619

NN mua-

% NN sở hữu0.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS643

P/E12.75

F P/E2.12

BVPS15,983

P/B0.51

Mã xem cùng VMS: CAG CTR EMS VTP
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hàng Hải