CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB)

BIEN HOA BUILDING MATERIALS PRODUCTION AND CONSTRUCTION JSC

33,200

(%)
21/09/2020 15:01

Mở cửa33,200

Cao nhất33,200

Thấp nhất33,200

KLGD

Vốn hóa1,554

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 36,200

Thấp 52T27,000

KLBQ 52T2,574

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,471

P/E13.45

F P/E15.62

BVPS13,262

P/B2.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLB: KSB MVB NVL PLC PLP
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa