CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA)

Van Lang Technology Development & Investment JSC

13,300

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD

Vốn hóa14

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 21,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T786

NN mua-

% NN sở hữu6.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*907

P/E14.66

F P/E13.06

BVPS15,831

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLA: BMP D2D DHG EID HPT
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang