CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA)

Van Lang Technology Development & Investment JSC

13,100

(%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa13,100

Cao nhất13,100

Thấp nhất13,100

KLGD

Vốn hóa14

Dư mua2,700

Dư bán1,000

Cao 52T 16,000

Thấp 52T11,600

KLBQ 52T840

NN mua-

% NN sở hữu3.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*907

P/E14.44

F P/E12.86

BVPS12,688

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VLA: ANV APC BMI C32 DIGINET
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.17%

+/- Qua 1 tháng-10.88%

+/- Qua 1 quý+12.93%

+/- Qua 1 năm+6.38%

+/- Niêm yết+66.16%

Cao nhất 52 tuần (10/07/2020)*16,000

Thấp nhất 52 tuần (04/09/2019)*11,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)60

KLGD/Ngày (1 tháng)314

KLGD/Ngày (1 quý)811

KLGD/Ngày (1 năm)847

Nhiều nhất 52 tuần (29/08/2019)*121,900

Ít nhất 52 tuần (16/08/2019)*100