CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

23,800

(%)
17/02/2020 15:00

Mở cửa23,800

Cao nhất23,800

Thấp nhất23,800

KLGD300

Vốn hóa1,757

Dư mua2,100

Dư bán270

Cao 52T 28,100

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,528

NN mua-

% NN sở hữu74.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,962

P/E-8.04

F P/E-18.56

BVPS6,753

P/B3.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIS: HPG HSG POM NKG TIS
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.83%

+/- Qua 1 tháng-4.23%

+/- Qua 1 quý-10.19%

+/- Qua 1 năm-0.83%

+/- Niêm yết+116.80%

Cao nhất 52 tuần (08/10/2019)*28,100

Thấp nhất 52 tuần (25/07/2019)*12,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)122

KLGD/Ngày (1 tháng)312

KLGD/Ngày (1 quý)1,132

KLGD/Ngày (1 năm)12,528

Nhiều nhất 52 tuần (28/03/2019)*775,000

Ít nhất 52 tuần (25/03/2019)*10