CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

23,500

500 (+2.17%)
18/09/2019 15:00

Mở cửa23,000

Cao nhất23,500

Thấp nhất23,000

KLGD900

Vốn hóa1,735

Dư mua13,800

Dư bán1,480

Cao 52T 28,000

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T13,484

NN mua-

% NN sở hữu74.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,419

P/E-5.20

F P/E-17.72

BVPS8,824

P/B2.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIS: HPG HSG TIS POM DTL
Trending: MWG (26.593) - VNM (25.743) - HPG (24.252) - FPT (23.279) - MBB (19.780)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.17%

+/- Qua 1 tháng-0.84%

+/- Qua 1 quý-6.75%

+/- Qua 1 năm-16.07%

+/- Niêm yết+113.64%

Cao nhất 52 tuần (19/09/2018)*28,000

Thấp nhất 52 tuần (25/07/2019)*12,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,000

KLGD/Ngày (1 tháng)7,541

KLGD/Ngày (1 quý)13,489

KLGD/Ngày (1 năm)13,538

Nhiều nhất 52 tuần (28/03/2019)*775,000

Ít nhất 52 tuần (23/10/2018)*10