CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

17,100

-1,250 (-6.81%)
17/07/2019 13:44

Mở cửa17,100

Cao nhất17,100

Thấp nhất17,100

KLGD11,250

Vốn hóa1,262

Dư mua

Dư bán3,200

Cao 52T 30,400

Thấp 52T17,100

KLBQ 52T11,821

NN mua-

% NN sở hữu74.89

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-4,419

P/E-4.15

F P/E-14.14

BVPS9,260

P/B1.85

Mã xem cùng VIS: HPG NKG HSG POM CTG
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-29.63%

+/- Qua 1 tháng-32.14%

+/- Qua 1 quý-33.98%

+/- Qua 1 năm-43.19%

+/- Niêm yết+55.76%

Cao nhất 52 tuần (27/07/2018)*30,350

Thấp nhất 52 tuần (17/07/2019)*17,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)9,432

KLGD/Ngày (1 tháng)3,146

KLGD/Ngày (1 quý)1,238

KLGD/Ngày (1 năm)11,818

Nhiều nhất 52 tuần (28/03/2019)*775,000

Ít nhất 52 tuần (04/09/2018)*10