CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

15,400

950 (+6.57%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa14,450

Cao nhất15,400

Thấp nhất14,000

KLGD2,780

Vốn hóa1,137

Dư mua100

Dư bán60

Cao 52T 28,100

Thấp 52T13,700

KLBQ 52T2,610

NN mua-

% NN sở hữu74.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,692

P/E-5.37

F P/E-15.89

BVPS6,530

P/B2.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIS: HPG HSG POM NKG SPH
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.51%

+/- Qua 1 tháng-18.95%

+/- Qua 1 quý-23.38%

+/- Qua 1 năm+17.11%

+/- Niêm yết+39.53%

Cao nhất 52 tuần (08/10/2019)*28,100

Thấp nhất 52 tuần (05/08/2019)*13,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)802

KLGD/Ngày (1 tháng)389

KLGD/Ngày (1 quý)479

KLGD/Ngày (1 năm)2,610

Nhiều nhất 52 tuần (07/08/2019)*202,140

Ít nhất 52 tuần (06/12/2019)*10