CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

25,900

(%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,900

KLGD

Vốn hóa1,912

Dư mua80

Dư bán2,990

Cao 52T 34,200

Thấp 52T22,600

KLBQ 52T28,527

NN mua-

% NN sở hữu74.92

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-4,419

P/E-5.86

F P/E-19.95

BVPS9,260

P/B2.80

Mã xem cùng VIS: HPG HSG NKG TIS POM
Trending: VNM (22.095) - HPG (16.020) - QNS (14.669) - MWG (14.560) - HVN (14.034)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+3.60%

+/- Qua 1 năm-24.05%

+/- Niêm yết+135.92%

Cao nhất 52 tuần (22/05/2018)*34,150

Thấp nhất 52 tuần (28/12/2018)*22,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)50

KLGD/Ngày (1 quý)35,023

KLGD/Ngày (1 năm)28,513

Nhiều nhất 52 tuần (28/03/2019)*775,000

Ít nhất 52 tuần (04/09/2018)*10