CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

23,800

(%)
19/02/2020 13:24

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,757

Dư mua1,810

Dư bán22,900

Cao 52T 28,100

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,479

NN mua-

% NN sở hữu74.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,962

P/E-8.04

F P/E-18.56

BVPS6,753

P/B3.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIS: HPG HSG POM NKG TIS
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý