CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

15,400

(%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa15,400

Cao nhất15,400

Thấp nhất15,400

KLGD

Vốn hóa1,137

Dư mua150

Dư bán80

Cao 52T 28,100

Thấp 52T13,700

KLBQ 52T2,600

NN mua-

% NN sở hữu74.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,692

P/E-5.72

F P/E-16.93

BVPS6,530

P/B2.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIS: HPG HSG POM NKG DTL
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý