CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

23,700

1,500 (+6.76%)
16/08/2019 15:00

Mở cửa23,000

Cao nhất23,700

Thấp nhất23,000

KLGD27,000

Vốn hóa1,750

Dư mua3,810

Dư bán6,040

Cao 52T 28,200

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T13,200

NN mua-

% NN sở hữu74.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-4,419

P/E-5.02

F P/E-17.10

BVPS8,824

P/B2.69

Mã xem cùng VIS: HPG HSG GAB VCB VNM
Trending: MWG (27.946) - HPG (26.797) - VNM (26.487) - FPT (20.587) - VGI (17.760)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý