CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS)

Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

25,000

-200 (-0.79%)
12/12/2019 15:00

Mở cửa25,000

Cao nhất25,000

Thấp nhất25,000

KLGD100

Vốn hóa1,846

Dư mua3,000

Dư bán32,990

Cao 52T 28,100

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,446

NN mua-

% NN sở hữu74.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-4,419

P/E-5.70

F P/E-19.41

BVPS7,804

P/B3.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIS: DTL HSG VNM POM HPG
Trending: VNM (25.124) - HPG (24.024) - MSN (18.860) - FLC (17.487) - MWG (16.899)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Việt Ý