CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR)

Vung Tau Intourco Resort JSC

11,000

(%)
21/02/2020 14:20

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa91

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,000

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T16

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*972

P/E11.32

F P/E13.94

BVPS11,492

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VIR: ACB D2D STB
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+29.41%

+/- Qua 1 năm+29.41%

+/- Niêm yết+4,561.02%

Cao nhất 52 tuần (03/01/2020)*11,000

Thấp nhất 52 tuần (21/02/2019)*8,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)64

KLGD/Ngày (1 năm)16

Nhiều nhất 52 tuần (03/01/2020)*3,500

Ít nhất 52 tuần (10/01/2020)*400