Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
Sản xuất tôn mạ màu, tôn mạ kẽm; Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại; ...

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉĐường Ngô Gia Khảm - KCN Phúc Khánh - P. Phú Khánh - Tp. Thái Bình
• Điện thoại
• Fax
• Email
• Website
Văn phòng đại diện