CTCP Vinafco (UPCoM: VFC)

Vinafco Joint Stock Corporation

12,300

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa12,300

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,300

KLGD

Vốn hóa416

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T259

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*821

P/E14.92

F P/E27.03

BVPS15,829

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VFC: CET DNM FMC IDI NAF
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinafco