CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET)

Navetco National Veterinary Joint Stock Company

52,500

-5,300 (-9.17%)
18/10/2019 15:03

Mở cửa52,500

Cao nhất52,500

Thấp nhất52,500

KLGD100

Vốn hóa838

Dư mua600

Dư bán1,200

Cao 52T 120,000

Thấp 52T50,000

KLBQ 52T880

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,457

P/E8.95

F P/E8.81

BVPS21,887

P/B2.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VET: FLC HAV HIZ HNR LTG
Trending: VNM (27.411) - FLC (27.105) - HPG (21.359) - MBB (20.776) - MWG (20.126)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco