Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (UPCoM: VEA)

Viet Nam Engine And Agricultural Machinery Corporation

42,800

-100 (-0.23%)
20/02/2020 10:09

Mở cửa42,900

Cao nhất43,000

Thấp nhất42,800

KLGD13,600

Vốn hóa56,873

Dư mua155,500

Dư bán108,400

Cao 52T 59,100

Thấp 52T42,300

KLBQ 52T313,637

NN mua-

% NN sở hữu5.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,503

P/E7.80

F P/E8.91

BVPS20,213

P/B2.12

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VEA: VGI CTG CTR VCS ACV
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP