CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 (HNX: VE3)

VNECO 3 Electricity Construction JSC

5,200

(%)
31/03/2020 09:15

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa7

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,500

Thấp 52T5,200

KLBQ 52T421

NN mua-

% NN sở hữu6.12

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*744

P/E6.99

F P/E5.28

BVPS12,908

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VE3: VE2 VNE VE8 VE4 HHG
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Điện VNECO 3