CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 (HNX: VE1)

Vneco1 Electricity Construction Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

7,600

(%)
12/08/2020 15:05

Mở cửa7,600

Cao nhất7,600

Thấp nhất7,600

KLGD

Vốn hóa45

Dư mua

Dư bán1,500

Cao 52T 9,800

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T876

NN mua-

% NN sở hữu29.96

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*561

P/E13.55

F P/E45.60

BVPS5,791

P/B1.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VE1: VE2 VE3 VEA VNT VXT
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng Điện VNECO 1