CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN)

Vinatex Da Nang JSC

14,100

(%)
19/02/2020 13:38

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa42

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 20,400

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T241

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,379

P/E3.22

F P/E2.81

BVPS26,907

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDN: HNI PTG VGT NPS PHR
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinatex Đà Nẵng