CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL)

Lam Dong Foodstuffs JSC

24,200

(%)
20/01/2020 15:02

Mở cửa24,200

Cao nhất24,200

Thấp nhất24,200

KLGD

Vốn hóa355

Dư mua500

Dư bán2,600

Cao 52T 28,900

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2,498

NN mua-

% NN sở hữu0.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,138

P/E21.27

F P/E13.33

BVPS12,345

P/B1.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VDL: NST SCD THB VCF VCR
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Lâm Đồng